Tekla Structures en IDEA Nederland

In de bouwwereld is het maken van prototypen bijna niet mogelijk. Dit kan fouten en kostenoverschrijding in de hand werken. Gelukkig is de techniek wel zo ver dat het wel mogelijk is 3D-modellen te maken die als prototype dienst kunnen doen. Deze modellen komen tot stand met behulp van Tekla Structures. Software waarvan de resultaten uitwisselbaar zijn met RFEM en IDEA rekensoftware.

Over Tekla Structures

Software van Tekla Structures maakt het mogelijk een Bouwwerk Informatie Model (BIM) te genereren aan de hand van alle informatie over een gebouw of constructie. Voorwaarde hierbij is wel dat al deze informatie in een of meer computer databanken wordt vastgelegd. Vaak is een 3D-model onderdeel van het gehele BIM, maar ook bijvoorbeeld planning van werkzaamheden en functies van ruimtes kunnen in het Tekla Structures model opgenomen worden.

De juiste ondersteuning

IDEA Nederland ondersteunt het inlezen van Tekla modellen voor het berekenen van staalverbindingen. U lees de profielen, staven, materialen en verbindingsonderdelen in vanuit Tekla Structures. Verbindingsonderdelen zijn verbindingsmiddelen zoals bouten en lassen, maar ook platen, schotjes, openingen, e.d.