Staalseminars

CBFEM staalseminars

Op dinsdag 21 April 2015 hebben wij in samenwerkingen met vereniging Bouwen met Staal een van meerdere staalseminars over de CBFEM Componenten geBaseerde Eindige Elementen Methode georganiseerd. Om de mogelijkheden van de praktische toepassing en de kennis van het gedrag van staalverbindingen te verenigen in de geavanceerde berekening door eindige elementen methode (EEM), is de Componenten geBaseerde Eindige Elementen Model (CBFEM) ontwikkeld. Het model gebruikt de EEM voor de totale berekening van de snedekrachten in de verbinding. Het materiaalmodel gebruikt het elasto-plastische gedrag met de grenswaarde van 5% plastificatie. Het EE-net moet automatisch gemaakt worden en worden geverifieerd, zodat een goede weergave van het gedrag volgens een plastische berekening verkregen wordt.

Met name de verbindingsmiddelen, zoals lassen, bouten of gedrukte, slanke platen worden beschouwd, als een component met een stijfheid, sterkte- en vervormingweerstand. Deze procedure stelt men in staat om de ontwikkeling van de snedekrachten te beschouwen tijdens het belasten van eenvoudige of complexe verbindingen, de juiste beschouwing van de weerstand van de verbinding belast door eenvoudige of complexe belastingsituaties te doen, en de inschatting van de vervormingscapaciteit van de verbindingen en de aansluiting zelf te maken.

De enige manier om de juistheid van de gesimuleerde resultaten in het geval van complexe modellen aan te tonen is via een methodische validatie- en verificatieproces. Om de juistheid van de toepassing van CBEEM voor de berekening van verbindingen te controleren is een hiërarchische verificatie voorbereid t.o.v. de componentenmethode voor verbindingen van open profielen volgens hoofdstuk 6 van EN 1993-1-8:2006 en verbindingen van kokerprofielen in ISO 14346:2014. De validatie tegen gepubliceerde en eigen experimentele resultaten is gebruikt voor complexe situaties. Deze benchmark resultaten zijn beschikbaar voor de gebruiker om het juiste gebruik van het hulpmiddel toe te staan.

Het seminar zal de huidige stand van zaken m.b.t. verbindingsontwerp opsommen. Tevens zal de methode van het CBFEM-hulpmiddel worden getoond aan de hand van software.

Op de volgende link kunt u de beschrijving van het seminar nog eens teruglezen: Seminar CBFEM

Via de volgende links kunt u de presentaties van Dr. Lubomir Sabatka, CEO van IDEA RS en prof. Wald, universiteit van Praag nog eens terugkijken:

Staalseminars CBFEM – interview Frantisek Wald

Staalseminars CBFEM – interview Lubos Sabatka

Staalseminars CBFEM – presentatie professor Frantisek Wald

Staalseminars CBFEM  – presentatie dr. Lubomir Sabatka