Voorgespannen beton

Voorgespannen beton kan een hogere belasting dragen dan ander gewapend beton, dankzij de toevoeging van voorgespannen (onder trekkracht geplaatste) wapening. De exacte belasting en noodzakelijke wapening wordt met IDEA StatiCa RCS nauwkeurig berekend en in één projectbestand gerapporteerd. Controles naar aanleiding van de Eurocodes en NEN-normen kunnen eenvoudig worden uitgevoerd.

Volop mogelijkheden

IDEA StatiCa levert praktische oplossingen wat betreft voorgespannen beton. Bij de berekening wordt rekening gehouden met afstandshouders uitvoer van voorspankabels, overzichtelijke wapeningstekeningen en onder meer de uitvoer naar CAD-programma’s. Ook de mogelijkheid van M-N-kappa diagrammen zijn in de rekensoftware opgenomen. IDEA StatiCa biedt de mogelijkheid tot het uitvoeren van een efficiënte Eindige Elementenberekening van snedekrachten op het voorgespannen beton en geeft informatie over doorbuiging. Voor het voorgespannen beton is onder meer een ontwerp en controle volgens Eurocode 2 mogelijk.

Betrouwbaar in zijn eenvoud

De betonsoftware IDEA StatiCa is zowel in het Nederlands, als in het Engels beschikbaar. Ook is er een validatiehandleiding met enkele handberekeningen. De rekensoftware voor onder andere voorgespannen betonconstructies wordt door onze vele gebruikers vooral geroemd om zijn stabiliteit, zijn praktische inslag en de duidelijke en grafische weergave van resultaten.