[Nieuw] IDEA Detail

IDEA Detail

IDEA Detail is rekensoftware voor de berekening van de sterkte in de uiterste grenstoestand van betonnen wanden en details. Deze details kunnen openingen zijn in balken of bijvoorbeeld tandopleggingen in prefabliggers. De rekensoftware is gevalideerd door de universiteit van Zurich in Zwitserland.  De betonwanden en -details kunnen willekeurig van vorm zijn en via DXF geïmporteerd worden van uw eigen CAD-pakket of rekensoftware.

Verloop van de spanningen in het beton en de wapening bij een tandoplegging.

De opleggingen en belastingen kunnen bestaan uit puntlasten, lijnlasten of lasten over de hele wand. De opleggingen kunnen star of flexibel zijn en -indien nodig- enkel druk opnemen. Er kan een speciale oplegplaat worden toegepast om de juiste spreiding van de last/reactie te modelleren.

Topologie optimalisatie voor een betonnenwand met een deur- en raamsparing zoals berekening in IDEA Detail.

Met behulp van de topologie optimalisator kan een eerste beeld van de inwendige krachtswerking in betonwanden en -details worden verkregen. Met behulp van de topologie optimalisator kan vervolgens door de constructeur op de juiste plekken de wapening worden aanbracht.

Geometrie zoals deze is in te stellen in IDEA Detail voor een betonnen wand.

De wapening kan bestaan uit hoofdwapening, beugels of netten. De wapening wordt gemodelleerd inclusief het zogenaamde ‘tension stiffening’ effect, waardoor een realistischer gedrag van de constructie verkregen wordt. Het beton wordt gemodelleerd inclusief het ‘druk softening’ effect, zoals optreedt bij een drukspanning in de hoofdas en een trekspanning haaks op de hoofdas.

Controle van de drukspanning en de trekkracht in de wapening voor een betonnen prefab wand met een raam- en deursparing.

De controles worden uitgevoerd voor de sterkte van het beton en de wapening conform de Eurocode 2. Tevens wordt de verankeringslengte van de wapening gecontroleerd, waarbij een model inclusief de aanhechtspanning de juiste krachtsoverdracht tussen staal en beton verzorgd.

Betonrekken in de tandoplegging.
Betonspanningen zoals berekend in een tandoplegging.

Alle geometrie, belastingen, opleggingen, resultaten, en controles kunnen in een berekeningsrapport worden gepresenteerd. Het berekeningsrapport verwerkt automatisch eventuele wijzigingen in het model, belastingen of resultaten. Met behulp van een zogenaamde wizard worden de grafische en numerieke resultaten op een effectieve wijze gerapporteerd. Het rapport kan via HTML worden geëxporteerd naar bv. MS Word