Eurocodes

In April 2012 zijn de Eurocodes ingevoerd. De Eurocodes (EC) kennen naast de feitelijke normteksten, een groot aantal correctiebladen, annices en Nationale Bijlages. In IDEA Statica zijn altijd zo snel als mogelijk de vigerende normbladen verwerkt. Zie o.a. onderaan de tekst een overzicht van de in IDEA StatiCa verwerkte normbladen. Op dit moment zijn de volgende Eurocodes in IDEA Statica verwerkt:

 • Eurocode 0 ‘Combinaties
 • Eurocode 2 ‘Betonconstructies’
 • Eurocode 3 ‘Staalconstructies’

Nationale Bijlages

Ondersteunde Nationale Bijlage: (dd. Januari 2016)

 • CSN EN 1990/NA:2004-03 (Tsjechië)
 • NBN EN 1990 – ANB: 2005 (België)
 • NEN EN 1990/NA:2006 (Nederland)
 • ÖNORM EN 1990:2007-02 (Oostenrijk)
 • PN EN 1990/NA:2004 (Polen)
 • SS EN 1990:2008 (Singapore)
 • STN EN 1990/NA:2009-08 (Slowakije)
 • DIN EN 1990